ชาวอีสานอยากเห็น สว.มาจากการเลือกตั้ง แต่ทุกฝ่ายควรยอมรับคำตัดสินศาล รธน.

 

 

             วันนี้ (26 พ.ย. 56) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง ความเห็นชาวอีสาน ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ผลสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวอีสานอยากให้ สว. มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด แต่เห็นว่าทุกฝ่ายควรยอมรับคำตัดสินของศาล รธน. ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องแสดงความรับผิดชอบ และเชื่อสถานการณ์บ้านเมืองจะแย่ลง  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม