โอกาสของธุรกิจค้าปลีก – ค้าส่ง ในกวางเจา (ประเภทสินค้าของที่ระลึก,กิ๊ฟช็อป)

     กวางเจาได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งการค้าขายของจีน มีตลาดค้าส่งสินค้าต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งงานแสดงสินค้าของจีนซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกก็คือ งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน หรือที่รู้จักในนาม Canton Fair ภายในงานมีทั้งส่วนที่เป็นพื้นที่โชว์รูม และห้องเจรจาการค้าของร้านค้าส่งต่าง ๆ ร้านค้าจะถูกจัดแบ่งเป็นโซนๆ เช่น โซนของที่ระลึก โซนของกิ๊ฟช็อป โซนเครื่องประดับ โซนนาฬิกา โซนหมวกกระเป๋า โซนอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โซนเสื้อผ้า รวมถึงโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมืออิเล็กทรอนิคต่างๆ

รายละเอียดทั้งหมด