There are no translations available.

 

 

          วันนี้ (4 มิ.ย. 56) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "ความเห็นชาวอีสาน ต่อร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง และ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมโดยผลสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวอีสานส่วนใหญ่ทราบ เรื่องการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง และ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมของรัฐบาล แต่ก็ไม่ได้สนใจติดตาม ชี้ พ.ร.บ.ปรองดองฉบับเฉลิมดีกว่า พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับวรชัย แต่ก็ยังไม่ถูกใจคนอีสานส่วนใหญ่ ซึ่งเกินครึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากต้องการเห็นความปรองดรองของคนในประเทศ

          ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ และ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่ผลักดันโดยพรรคเพื่อไทย โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-2 มิ.ย. 2556 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,500 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ หนองคาย ชัยภูมิ เลย อุบลราชธานี อุดรธานี นครพนม หนองบัวลำภู สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สกลนคร มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ และบึงกาฬ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>